Standardi

Farmavitplus d.o.o. radi i na uvođenju HACCP procedura u okviru ISO standarda 22000. 

Sa velikim iskustvom radimo na uvođenju HACCP procedura u objektima za proizvodnju  hrane za životinje. 

Objekti za proizvodnje hrane za životinje:

  • Mešaone za proizvodnju smeša, predsmeša, aditiva, hraniva
  • Skladišta hraniva biljnog porekla
  • Silosi
  • Podna skladišta

Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu je sa zahtevima najpoznatijih domaćih i međunarodnih standarda, kao što su HACCP.